Σύγκληση Γ. Συνέλευσης

Συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΕΛΑΓΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ώρα 18.00 μ.μ., στην έδρα της Κοινσεπ: Σκρα 42, Κιόσκι, Μυτιλήνη, προκειμένου να εισχωρήσουν νέα μέλη

Pelago