Συναυλία στην Ερεσσό 20 Ιουλίου 2019

Συναυλία με Μικρασιάτικα τραγούδια στα πλαίσια της εκδήλωσης για την πυρπόληση Τουρκικού δίκροτου από τον Ψαριανό Παπανικολή το 1821

Pelago